FÆLLESSKABENDE FORVANDLING

Fællesskabende forvandling – gratis pixibog om børn og unge
Forskningen viser, at 92 % af børn og unge fra udsatte familier får et normalt voksenliv. Det er herfra, vi skal hente vores viden om, hvordan vi kan være med til at give de sidste 8 % en chancemulighed.

Fællesskabende færdighed går hånd i hånd med faglighed. Det er afsættet for vores metode Fællesskabende forvandling, som vi har beskrevet i en pixibog til voksne. Skriv til kristian@publicfunk.dk hvis du vil have et eksemplar – den er gratis.

 

Børn og familier med særlige behov
Børn med særlige behov (og deres familie) skal have hjælp så tidligt som muligt. Det kræver, at man som fagprofessionel evner at tænke hele fællesskabet omkring barnet med i løsningerne. Både det enkelte barn, familien, familiens netværk og de professionelle skal inkluderes og tage ansvar. 

Public Funk har specialiseret sig i at udvikle kompetencer hos fagprofessionelle  så de bedre kan hjælpe børn med særlige behov – og børnenes familie. Vi tilbyder et sammenhængende forløb med øvelser, undervisning og dialoger, der passer ind i de fagprofessionelles hverdag. Skriv til mads@publicfunk.dk hvis du vil vide mere.