FÆLLESSKABENDE FORVANDLING

Public Funk er leverandør til børne og ungeområdet, og derfor deltager vi på topmødet 2019. Vi glæder os til at møde dig og præsentere vores nyudviklede og kvalificerede ydelser til skoler, daginstitutioner og behandlingssteder.

Fællesskabende forvandling

Forskningen viser, at 92 % af børn og unge fra udsatte familier får et normalt voksenliv. Det er herfra, vi skal hente vores viden om, hvordan vi kan være med til at give de sidste 8 % en chancemulighed.

Fællesskabende færdighed kommer før faglighed. Det er afsættet for vores metode Fællesskabende forvandling, som man kan bruge til at forvandle politik til resultater og ledere og medarbejdere til fællesskabere. Mød Public Funks konsulenter på stand 50 og få pixibogen ‘Fællesskabende forvandling’ – den er gratis.

En ny fortælling om jeres skole

Jeres skole har fået et dårligt ry eller plages af forældede historier, der slet ikke stemmer overens med jeres virkelighed. I oplever, at de negative fortællinger påvirker elever, forældre, medarbejdere og samarbejdspartnere på forskellig vis, og I ønsker nu én gang for alle at ændre jeres gode skoles image.

Vores erfaring er, at det handler om at arbejde med den interne og eksterne kommunikation. Med Public Funks nye udviklingsproces får I skabt en ny stærk og positiv fortælling om jeres skole. En fortælling der både involverer medarbejdere, ledelse, elever og forældre. Løsningen er udviklet sammen med skoleledelser, lærere, pædagoger og eksperter i funktionel offentlig kommunikation. Mød Kristian på stand 50 og hør ham fortælle om sine erfaringer fra Nymarkskolen og hør mere om, hvad vi kan gøre for jeres skole.

Fokuseret kollegial sparring

Fokuseret kollegial sparring er en metode til at få reflekteret over og udviklet din egen praksis ved at besøge en kollegas praksis. Det er kompetenceudvikling baseret på organisationens egen viden og erfaring.

Fokuseret kollegial sparring er et undervisningsforløb med omsætning til praksis, der henvender sig til lærere, pædagoger og specialkonsulenter inden for børn- og ungeområdet. Forløbet tager én dag og foregår i en tretrinsraket:

  1. Undervisning i sproglige arenaer, undersøgende praksis og besøgsetik
  2. Besøge kollega
  3. Refleksion, opsamling og ny praksis

Mød os på stand 50 og hør Mette fortælle om sine erfaringer fra Allerød Kommune.

Børn med særlige behov

Børn med særlige behov (og deres familie) skal have hjælp så tidligt som muligt. Det kræver, at man som fagprofessionel evner at tænke hele fællesskabet omkring barnet med i løsningerne. Både det enkelte barn, familien, familiens netværk og de professionelle skal inkluderes og tage ansvar. 

Public Funk har specialiseret sig i at udvikle kompetencer hos fagprofessionelle  så de bedre kan hjælpe børn med særlige behov – og børnenes familie. Vi tilbyder et sammenhængende forløb med øvelser, undervisning og dialoger, der passer ind i de fagprofessionelles hverdag. Mød os på stand 50 og hør Mads fortælle om sine konkrete erfaringer og hvad vi kan gøre for jer.