Mads Martinussen
Chefkonsulent og partner

Uddannet underviser, proceskonsulent, supervisor, coach og professionel fællesskaber.

Jeg er optaget af at skabe vigtige dialoger om hverdagspraksis og koordination mellem mennesker. Jeg har i mange år arbejdet med forandring, dialog og proces i kommunalt regi, med fokus på både det meningsfulde og det, vi kan omsætte til noget andet. 

mads@publicfunk.dk
+45 26 23 95 20

Jens Kristian Pedersen
Chefkonsulent og partner

Cand.mag. i kommunikation og retorik.
Uddannet proceskonsulent, supervisor, coach og professionel fællesskaber.

Jeg er optaget af at gøre vores fælles samfund funktionelt. Med funktionelt mener jeg, at det, man engagerer sig selv og andre i, skal gøre gavn for de involverede, skal give mening for flere og blive påskønnet af de fleste.

jenskristian@publicfunk.dk
+45 23 99 14 04

Mette Lind Martinussen
Ledelses- og proceskonsulent og underviser

Diplom, offentlig ledelse
Master’s degree, projektledelse og procesforbedring

Jeg er erfaren konsulent indenfor det offentlige med fokus på skole- og dagtilbudsområdet. Uddannet i og solid erfaring med coaching, facilitering, organisationsudvikling, ledelse og administration. Jeg har arbejdet med projektledelse og procesforbedring og er optaget af udvikling af netværk, deltagelse og involvering i praksisudvikling.

mette@publicfunk.dk
+45 25 10 84 94

Birthe Hyldborg Jensen
Ekstern konsulent

Cand phil i Kommunikation, master i organisationspsykologi og uddannet professionel fællesskaber.

Jeg bliver begejstret når jeg kombinerer det kreative med det faglige, fordi jeg tror på at mennesker er innovative, når de får mulighed for at gå på opdagelse i de anderledes mulige måder at gøre tingene. Mit mantra er, at du skal blive ved med at lade dig forstyrre hele livet.