FUNKTIONEL
KOMMUNIKATION

Public Funk former budskaber, så de fungerer som levende fortællinger i fællesskabets arenaer, der hvor folk lever deres daglige liv.

Når vi samarbejder med afsæt i Funktionel kommunikation™ får I en fælles kernefortælling, en platform med et stærkt koncept og hjælp til at folde det hele ud gennem responsiv eksekvering, hvor I stopper op, ændrer og kører videre.

Stærk faglighed
Ligesom os er du formodentlig stærk på dit fagområde. Vores faglighed handler om kommunikation. Det gør din måske ikke – eller også gør den. Alligevel har du måske brug for sparring eller ekstra ressourcer, fordi du står med en opgave, der fylder mere, end du har timer til i hverdagen. Eller du har måske brug for de friske øjne, der får øje på det, du ikke selv kan se, fordi du står midt i det.

Jeres personlige fortælling
I Public Funk hjælper vi dig med det, der er nødvendigt for, at din kommunikation kan fungere. Vi kommer ikke med en færdig løsning. Når du arbejder sammen med os, inviterer vi dig, dine kolleger og relevante aktører til at fællesskabe med os. Sammen vælger vi retning, tempo og styrer uden om eventuelle forhindringer. På den måde kommer vi sikkert og trygt i mål.

Loyalt partnerskab
Public Funk er også et netværksbureau. Vi har et loyalt partnerskab med designere, grafikere, illustratorer, fotografer, programmører og trykkerier. De kender os og vi kender dem – særdeles godt. Derfor kan vi også stille med et stærkt team, der præcist matcher din opgave.

VI KAN HJÆLPE MED:

 • En fællesskabt kommunikationsstrategi, der tager afsæt i en workshop
 • En kampagne og PR
 • Et designprogram
 • En kernefortælling og tekster, som skaber handling
 • Redskaber til nudging
 • Grafik og layout, pjecer, plakater og andre tryksager
 • Film, lyd og sociale medier
 • Et koncept for implementering
 • Responsiv eksekvering
 • Projektledelse og rådgivning
 • Lærende evaluering

Kommunikationsstrategi for
Det grønlandske landsbibliotek

Hvad var opgaven?
Det grønlandske landsbibliotek er populært og har mange aktiviteter. Biblioteket gennemgik en organisationsændring, hvor flere medarbejdere fik nye stillinger. Med organisationsændringen blev opmærksomheden omkring den interne kommunikation skærpet og man ønskede at få lavet en ny kommunikationsstrategi. Der blev lagt stor vægt på, at alle medarbejdere blev involveret i processen.

Hvad blev der gjort?
Public Funk faciliterede over tre dage i Nuuk i en proces, som involverede både ledere og medarbejdere.
Dag 1 faciliterede to konsulenter en dag med ledelsen mens en anden konsulent stod for medarbejderinterview.
Dag 2 samlede vi op med ledelsen for at detailplanlægge dag 3, som var for både medarbejdere og ledelse.
Dag 3 faciliterede Public Funk en workshop for alle medarbejdere med strukturerede dialoger, der gav gode input til selve kommunikationsstrategien.

Public Funk tog tilbage til Danmark og forfattede et udspil til en kommunikationsstrategi. Den returnerede vi til Grønland, som kommenterede.

Hvad kom der ud af det?
Da vi stod den sidste dag i Grønland og sluttede af og deltagerne bød ind med, hvad de gerne ville sige tak for, blev det tydeligt, at vi var lykkedes med netop at involvere alle medarbejdere. Det grønlandske landsbibliotek har nu en kommunikationsstrategi, der tager udgangspunkt i deres mål, arbejdsgange og ikke mindst kultur og kulturforskelle.

Ny affaldsordning i Albertslund Kommune

Hvad var opgaven?
Albertslund Kommune skulle rulle en helt ny affaldsordning ud.  Det særlige var, at borgeren selv kunne vælge, hvilken løsning de ønskede. Der var beholdere, stativer, container og nedgravede beholdere. Opgaven var både at bidrage med kommunikation, der gjorde det enkelt at vælge løsning og at udarbejde kommunikation, der guidede, når borgerne fik de nye løsninger.

Hvad blev der gjort?
Public Funk var fra starten med til at facilitere borgermøder i samarbejde med Albertslund Kommune og AgendaCentret. Sammen med Albertslund Kommune lavede vi en produktionsplan og et koncept for hele informationskampagnen. Den var opdelt i flere faser. Priming, hvor der blev gjort opmærksom på den nye ordning. PR, annoncer, sociale medier og hjemmeside kom i spil. Vi oprettede facebook-siden Albertslund sorterer, lavede plan for opslag, skrev dem og overvågede som administratorer også siden.

Sideløbende blev der lavet en serie nyhedsmail til bl.a. formænd for grundejerforeninger om valg af løsning. Til Albertslunds årlige “Grøn Dag” på genbrugsstationen udarbejdede vi foldere med adgangsvej, plakater og konkurrencer. Beholdere blev stillet op og de besøgende kunne stille spørgsmål. Til selve udrulningen leverede vi en hjælpepakke med breve i seks versioner afhængig af den valgte løsning. Derudover var der en affaldsguide og klistermærker med piktogrammer til indendørs brug. Vi leverede også klistermærker med illustrationer og sorteringsvejledninger til beholderne.

Hvad kom der ud af det?
Der blev skabt en proces for kommunikation, som hele vejen havde fokus på borgernes behov. Der blev lagt stor vægt på sparring, rådgivning og fordeling af opgaver. Aktiviteter og hvem, der gjorde hvad – Public Funk eller Albertslund Kommune – var fastlagt fra starten og blev tilpasset undervejs. Der var en tydelig tidsplan, som løbende blev justeret i forhold til det, som altid er uforudsigeligt. Borgerne var derfor godt klædt på gennem hele processen.

Andre udvalgte opgaver

Du må meget gerne kontakte os for personlige referencer

 • Strategi, kampagner for implementering af affaldsordning: Albertslund Kommune
 • Kampagne for bedre hygiejne i daginstitutioner: Allerød Kommune
 • Kommunikationsstrategi og udvikling: Det grønlandske landsbibliotek
 • Hjemmeside: Foreningen Healingsterapeuter
 • Strategi, hjemmeside, tryksager om affaldssortering: Rødovre Kommune
 • Strategi, Facebook og tryksager om affaldssortering: Odsherred Kommune
 • Strategi, kampagne for implementering af affaldsordning: Lejre Kommune
 • Strategi, kampagner for implementering af affaldsordning: Egedal Kommune
 • Artikler om sundhed: Helse
 • Ishøjgård, designprogram og hjemmeside, Ishøj Kommune
 • PR og markedsføring: Ladywalk
 • Vision, mission og årshjul: Randers Gymnastiske Forening
 • Effektiv kommunikation i sommerhusområder: Miljøstyrelsen og KL
 • Redigering, layout og produktionsstyring af magasin: Firkløverskolen
 • Kommunikationsstrategi for Energi- og miljøledelsessystem: Forsvarsministeriet
 • Nymarkskolen, Den lærende elev-koncept: Slagelse Kommune
 • Kommunikationsstrategi, rådgivning og tryksager: Sygehus Sønderjylland