FÆLLESSKABENDE LEDELSE

Public Funk tilbyder ledelsessparring
og funktionel udvikling af ledelsesgrupper.

Ledelse handler om at skabe et fællesskab. Et fællesskab om en opgave, et samarbejde eller et problem. Ledelse opstår så at sige først i fællesskabet. Frem for at forstå ledelse som noget, der strømmer fra en enkelt person eller gruppe af personer, så er ledelse et fænomen, der opstår mellem mennesker. Som udgangspunkt er vi i Public Funk derfor interesseret i at bringe folk sammen om ledelsesopgaven og skabe koordination mellem fællesskabets og lederens egne fortællinger og værdier.

Supervision og coaching
Public Funk tilbyder coaching og supervision med afsæt i den fællesskabende tilgang. Vi hjælper dig med professionelle samtaler, så du og I kan trives og samarbejde. Vi har lang erfaring og vores konsulenter har blandt andet arbejdet med konflikter, samarbejde, stress, ledelse, udvikling og strategi.

Vi hjælper med at give dig energi og fokus. Og vi giver de mange fortællinger i jeres fællesskab mening. Resultatet er, at I opnår fælles retning, koordination og samarbejde samt glad trivsel i hverdagen.

 

VI KAN HJÆLPE MED:

 • Fællesskabende ledelsesprocesser
 • Ledelsesudvikling  og samarbejde
 • Ledelse på tværs af fag og organisering
 • Ledervandringer
 • Klyngeledelse  og samarbejde
 • Teamledelse og samarbejde
 • Supervision
 • Coaching

Udvalgte opgaver

Du må meget gerne kontakte os for personlige referencer

 • Lederkonference: Aabenraa Kommune
 • Samarbejde i Chefgruppen: Esbjerg Kommune
 • Supervision af klyngeledelser: Allerød Kommune
 • Implementering af fælles pædagogisk grundlag for lederne: Allerød Kommune
 • Ledelsessupervision: Hvidovre Kommune
 • Ledernetværk: Københavns Kommune
 • Oplæg om at være ejerleder: Lederne
 • Centerlederdag: Lions kollegiet
 • Ledervandring: Retten i Viborg
 • Dagtilbud, ledelsessupervision: Roskilde Kommune