UDVIKLING AF SAMARBEJDE,
MENNESKER OG ORGANISATION

Public Funk faciliterer processer og udviklingsforløb
med afsæt i den fællesskabende tilgang.

Vi hjælper jer med at sætte det fælles ansvar for opgaveløsningen og samarbejdet i fokus. Ved hjælp af de vigtige fortællinger, der er til stede i organisationen og hos os hver især, skaber vi en proces med fokus på jeres behov og med udgangspunkt i den fællesskabende tilgang. 

Med vores lange erfaring kombineret med nye teoretiske forståelser af professionelle fællesskaber hjælper vi jer til at forløse nye potentialer. I vil både blive udfordret af, hjulpet på vej og begejstret af vores måde at arbejde på.

VI KAN HJÆLPE MED:

 • En udviklingsdag
 • Et personalemøde
 • En organisationsudvikling
 • Et ledelsesseminar
 • En evaluering
 • Supervision: Individuelt, teams, faggrupper og ledelsesgrupper
 • Coaching
 • Kurser og kompetenceudvikling i den fællesskabende tilgang og fællesskabende ledelse.

Styrket ny ledelse

Hvad var opgaven?
Ny organisering i en kommunal forvaltning resulterede i to nye afdelinger og en række afskedigelser. Efterfølgende skabte dette stor usikkerhed i forhold til ledelsen og den nye organisering i medarbejdergruppen.

Hvad blev gjort?
Public Funk faciliterede en række workshops med fokus på samarbejde og fællesskab, hvor både ledelsens og medarbejdernes ønsker og bekymringer var i spil. Derudover var der sideløbende et forløb for ledelsen, der også hver især modtog supervision på deres konkrete opgaver.

Hvad kom der ud af det?
En fælles forståelse af og fortælling om den seneste organisering. Både medarbejdere og ledelse fik lyttet til hinanden på nye måder. Derudover skabte det klarhed for ledelsen over, hvad der var på spil i organisationen og hvad der krævede deres særlige opmærksomhed.

Kvalificering af den fælles konsulentopgave

Hvad var opgaven?
En nylig sammenbragt konsulentgruppe i dagtilbudsafdelingen i en kommunal forvaltning for Børn og Uddannelse havde brug for at blive kvalificeret til den fælles konsulentopgave på dagtilbudsområdet og udvikle deres interne samarbejde, der til tider var konfliktfyldt.

Hvad blev gjort?
Der blev etableret et supervisionsforløb for konsulentgruppe og leder, der indebar, at en af vores konsulenter og gruppen mødtes 4-6 gange årligt. Supervisionen handlede dels om det interne samarbejde, inkluderede faglige og teoretiske oplæg og var endeligt et rum til supervision af og refleksion over konkrete arbejdsopgaver og sager.

Hvad kom der ud af det?
Gruppen blev kvalificeret til at træde ind i den nye konsulentrolle og samtidig bruge hinandens forskelligheder som en positiv ressource. Ledelsen blev samtidig via supervisionen i gruppen klædt på til at støtte både fagligt og personligt.

Andre udvalgte opgaver

Du må meget gerne kontakte os for personlige referencer

 • Stormøde om medborgerskab: Aabenraa Kommune
 • Supervision af klyngeledelser: Allerød Kommune
 • Evaluering af familiekursus: Amagerbro Helhedsplan
 • Udvikling af bestyrelsen: Dansk Komponist Forening
 • Udvikling af samarbejde i chefgruppe: Esbjerg Kommune
 • Supervision af unge: Fritidsakademiet
 • Kommunikation, borgerservice, samarbejde og konflikter: Herlev Kommune
 • Moderator ved borgermøde: Høje-Taastrup Kommune
 • Samarbejde ml. læger og sygeplejersker: Kolding Sygehus
 • Forløb om samarbejde mellem indskoling og fritidsordning: Københavns Kommune
 • Ungeagenter i Beskæftigelse og Integrationsforvaltningen: Københavns Kommune
 • Ledelsessupervision: Roskilde Kommune
 • Kommunikation og samarbejde: Sygehus Lillebælt