+45 72 300 210   mail@publicfunk.dk

Kursus: Fællesskabende kollegial sparring for pædagoger og lærere

Fællesskabende kollegial sparring er en metode, der giver jer værktøjerne, til at få reflekteret over og udviklet egen praksis ved at besøge en kollegas praksis, og ved at træde tættere sammen om kerneopgaven. Det er kompetenceudvikling baseret på organisationens egen viden og erfaring.

Indhold
Kurset bygger på, at der i jeres organisation, skole eller dagtilbud findes en stor mængde viden, kompetencer og erfaringer, bundet til hver enkelt medarbejder. Viden og kompetencer der kan komme mange flere børn, unge og kolleger til gavn, hvis de deles. Det handler derfor om at kunne “træde tættere sammen” og være i dialog, om det man er fælles om på arbejdet: at bidrage til børn og unges positive udvikling og meningsfulde liv.

Hvorfor er det vigtigt?

Det er vores påstand, at der er “guld” at finde i enhver praksis. Denne metode sikrer, at det ikke kun er den ene part der får mulighed for nye erkendelser, men at der er tale om et gensidigt forhold – en gensidig læreproces for begge involverede.

Hvem deltager?
Lærere og pædagoger fra daginstitutioner, skoler, SFO’er og fritidsordninger. 

Kurset kan også foregå internt på jeres arbejdsplads, hvor hele eller en del af jeres medarbejdere lærer metoden grundigt at kende. Kontakt os for at høre mere.

Udbytte

  • Jeres organisation får en fællesskabende metode til at drøfte, reflektere og udvikle konkret pædagogisk praksis.
  • De enkelte medarbejderes “skjulte” kompetencer kommer til fælles kendskab.
  • I lærer at bruge jeres nysgerrighed konstruktivt og anerkendende sammen med kolleger i trygge rammer.

Form

Kurset er baseret på en kombination af teori og praksis. Der er teoretiske oplæg, øvelser, cases, og erfaringsudveksling. Deltagerne får ligeledes øvet metoden ude i praksis.

Forløbet tilrettelægges i samarbejde med jeres arbejdsplads. Mellem undervisningsdagene er indlagt mindre praksisopgaver, som foregår “hjemme”. Praksisopgaven behandles og kobles til metode og teori den efterfølgende undervisningsgang.

På kurset arbejder vi med:

  1. Undervisning i sproglige arenaer 
  2. Undersøgende praksis 
  3. Besøgsetik
  4. Refleksion
  5. Skridt til ny praksis

Det praktiske

Omfang: 3 dage

Datoer: 20., 21. og 22. januar 2021

Tid:
20/1: kl. 9.30 – 16.00
21. og 22/1: kl. 8.30 – 15.30

Sted: Public Funk, Refshalevej 163A 1.tv, 1432 København

Tilmelding: Senest 6. januar 2021

Bevis: Alle deltagere får et kursusbevis

Undervisere
Jens Kristian Pedersen og Mette Lind Martinussen

Pris
Pris for kurset er kr. 5.500 ekskl. moms, inkl. forplejning
Du får også et eksemplar af bogen “Sådan skruer vi op for fællesskabets potentiale – Introduktion til fællesskabende færdigheder”

Kurset betales forud for kursusstart.

*Ved afmelding mere end en måned før aftalte dato refunderer Public Funk 100 %, ved afmelding mere end to uger før aftalte dato refunderer Public Funk 50 %, ved afmelding mindre end 2 uger før aftalte dato refunderer Public Funk ikke noget.