+45 72 300 210   mail@publicfunk.dk

Vi skal tale sammen om det!

Arbejdsfællesskaber har brug for at tale sammen om, hvad COVID-19 situationen gør ved den enkelte og ved fællesskabet. To timer med en faciliteret fælles samtale kan gøre en verden til forskel.

Vi er i en ekstraordinær situation lige nu. På mange arbejdspladser træder fællesskaber sammen og handler. Og mange oplever måske, at vi faktisk er i stand til at løfte i flok i en krisetid. Det kan være en stærk og lærerig oplevelse. Handling er nødvendig, men er også energikrævende. Det betyder, at ikke alle arbejdsfællesskaber får stoppet op sammen og spurgt hinanden, hvordan det egentlig går. Hvordan er det at arbejde hjemmefra? Hvor bange er du egentlig for virussen? Hvad har det gjort ved dit liv og dine tanker om arbejdet? Hvordan har fællesskabet det? Hvordan er vores samarbejde gået indtil nu?

Spørgsmål som både kan være svære at svare på og som vi måske mest taler om med vores nærmeste kolleger, familie eller venner om. Men særligt i ekstraordinære situationer og for fortsat at lykkes med samarbejdet har vi brug for at dele disse tanker med hinanden. Vi oplever alle en verden, der til dels er vendt på hovedet og vi har brug for at forbinde os til hinanden påny. Vi skal derfor sætte tid af til at dele tanker og til at lytte. 

I den seneste tid har vi i Public Funk fået helt konkrete erfaringer fra vores kunder om, at det kan have stor værdi at få sat fokus på, hvordan trivslen i arbejdsfællesskabet har det i denne tid. 

En struktureret samtale, hvor alle i arbejdsfællesskabet kommer til orde, mens andre lytter har vist sig både meningsfuld og hjælpsom. Samtalen kan foregå både online eller ved et fysisk møde, hvis rammerne tillader det. Og de steder, hvor vi har faciliteret et par timers samtale, har effekten været stor og deltagerne været glade og lettede. 

Deling af tanker og refleksioner, samt at få lyttet til hinanden bliver nemlig ekstra vigtigt lige nu, hvor vi tit har fysisk distance til hinanden. Vores kroppe er distanceret og al den kommunikation som afhænger af at være i samme rum er ofte henvist til skærme. Derfor skal vores samtale og koordinering være ganske omhyggelig. 

Vi oplever måske at hverdagens konflikter og skærmydsler er sat på pause. Eller er blevet udryddet af det vigtige fokus på at handle her og nu. Men det er de ikke. De lever skam i bedste velgående, men er til gengæld blevet mere usynlige for os. Det kan skabe misforståelser, manglende mening i kommunikationen og ensomhed for den enkelte. Derfor skal vi være omhyggelige i samarbejdet med hinanden og sætte tid af til samtale og refleksion.

Helt konkret vil arbejdsfællesskabet få følgende fordele og strakseffekter:

  • Bedre mulighed for koordinering og samarbejde
  • Gensidig forståelse for hinandens forskellige tanker og handlemåder
  • Forebyggelse af ensomhed og corona-relateret stresssymptomer

Public Funks konsulenter er eksperter i arbejdsfællesskaber og mange års erfaring med facilitering af professionelle samtaler. Kontakt os for at høre om mulighederne for at få faciliteret en samtale eller et forløb hos jer. 

Ring på telefon 72 300 210
Eller skriv til mail@publicfunk.dk

PF_Ikon_NEGATIV_05

ROBUSTE FÆLLESSKABER

Vi tror på, at fællesskabet ALTID skal stå stærkere end det enkelte menneske, fordi et stærkt fællesskab giver den enkelte mod og styrke. Det er altså ikke den enkelte,  men fællesskabet, der skal gøres robust.

PF_Ikon_NEGATIV_04

PUBLIC FUNK METODEN

Vi har et særligt øre for menneskers fortællinger og potentialer. Vi benytter dialoger, interviews og faglige forløb til at udvikle de vigtige fortællinger og den praksis, der styrker fællesskabet om kerneopgaven.

PF_Ikon_NEGATIV_03

FÆLLESSKABENDE FÆRDIGHEDER

Vi tror på, at en individuelle og adskillende praksis danner grobund for stress, angst og ensomhed. Det kan vi dæmme op for ved at dyrke vores fællesskabende færdigheder. Vi bliver belønnet med bedre  samarbejde på tværs af fag, folk og områder.

PF_Ikon_NEGATAIV_12

LÆRINGSRUM OG RESULTATER

Vi træner, underviser og coacher ledere og medarbejdere i fællesskabende færdigheder. Resultatet er samarbejde på tværs, højere kvalitet i opgaverne og god trivsel i arbejds- og ledelsesfællesskabet