+45 72 300 210   mail@publicfunk.dk

TRIVSEL – KOMPETENCELØFT – SAMSKABELSE

Vi er jeres organisatoriske beredskab

Vores ståsted er fællesskabende og nymaterialistisk.
Det er et supplement til og en videreudvikling af den systemisk-narrative tilgang

Fællesskabende konsulenter

Public Funk er en del af det organisatoriske beredskab i kommuner, regioner, staten og medlemsorganisationer. Vores erfarne konsulenter støtter og udvikler ledere og medarbejdere i deres arbejde.

Vi facilitere og inspirere på udviklingsdage og personaledage. Vi facilitere undervisningsforløb om samarbejde, trivsel ledelse, kommunikation. Vi superviserer ledere og medarbejdere og teams. Vi yder ledelsessparring og udvikling af det organisatoriske landskab.

Vi udfordrer individuel og adskillende praksis og inviterer ledere og medarbejdere ind i fælles faglig udvikling. Med den fællesskabende metode har Public Funk gennem årene banet vejen for trivsel, kompetenceløft og samskabelse på tværs af fag, folk og områder i mange arbejdsfællesskaber.

Ring og få en faglig snak på telefon 72 300 210
Eller skriv til mail@publicfunk.dk

 • Mette Lind Martinussen

  Mette Lind Martinussen

  Mette Lind Martinussen

  Ledelseskonsulent og underviser. Skriv: mette@publicfunk.dk Ring/txt: +45 2510 8494
 • Mads Martinussen

  Mads Martinussen

  Mads Martinussen

  Chefkonsulent og partner. Skriv: mads@publicfunk.dk Ring/txt: +45 2623 9520
 • Jens Kristian Pedersen

  Jens Kristian Pedersen

  Jens Kristian Pedersen

  Chefkonsulent og partner. Skriv: jenskristian@publicfunk.dk Ring/txt: +45 2399 1404

Samarbejde og trivsel

Samtaler og supervision

Udviklingsforløb

Undervisningsforløb

Foredrag og oplæg

Samtale om corona-effekter

Fyraftensmøde om arbejdsfællesskabet

KURSER – vi har i øjeblikket ingen kurser

Alle er ikke koblet til alt,
men alle er forbundet med noget

Vores metode bygger på, at vi som mennesker udvikler os og trives i fællesskaber. Det er faktisk livsvigtigt for os at indgå i fællesskaber – vi kan ikke andet.

Det betyder, at i Public Funk’s optik lykkes vi ikke helt som mennesker på egen hånd, men i fællesskab med én anden eller flere andre. 

Vi forsøger hele tiden at lykkes, i de fællesskaber vi er en del af ved hjælp af en række strategier og færdigheder. Det kan være hårdt arbejde, for de færdigheder, der er brug for, er ikke medfødte, men afhængige af den tid og den kultur, vi nu engang lever i.

Færdighederne har en central placering i Public Funk’s arbejde. Vi har gennem vores mangeårige arbejde erfaret, at uanset om det handler om ledelse, samarbejde eller udvikling, er der syv temaer, som går igen, når arbejdsfællesskaber skal fungere:

 • Nysgerrighed
 • Tydelighed
 • Koordinering
 • Kommunikation
 • Værtskab
 • Fornemmelse
 • Balance

I Public Funk kalder vi dem De syv fællesskabende færdigheder. De danner et bagtæppe for vores tilgang og forståelse, når vi hjælper med organisationer, teams, ledelser og medarbejdere med deres ledelse og samarbejde om kerneopgaven.

Vil du vide mere om de fællesskabende færdigheder?

Ring og få en faglig snak på telefon 72 300 210
Eller skriv til mail@publicfunk.dk
Eller køb pixibogen om færdighederne her.

gode cirkel

Mød nogle af vores tilfredse kunder