+45 72 300 210   mail@publicfunk.dk

Udviklingsforløb

Public Funk faciliterer processer og udviklingsforløb med afsæt i den fællesskabende tilgang.

Vi hjælper jer med at sætte det fælles ansvar for opgaveløsningen og samarbejdet i fokus. Ved hjælp af de vigtige fortællinger, der er til stede i organisationen og hos os hver især, skaber vi en proces med fokus på jeres behov og med udgangspunkt i den fællesskabende tilgang.

Med vores lange erfaring kombineret med nye teoretiske forståelser af professionelle fællesskaber hjælper vi jer til at forløse nye potentialer. I vil både blive udfordret af, hjulpet på vej og begejstret af vores måde at arbejde på.

Vi kan hjælpe med

 • En udviklingsdag
 • Et personalemøde
 • Organisationsudvikling
 • Et ledelsesseminar
 • En evaluering
 • Supervision: Individuelt, teams, faggrupper og ledelsesgrupper
 • Coaching
 • Kurser og kompetenceudvikling i den fællesskabende tilgang og fællesskabende ledelse.

Referencer

 • Stormøde om medborgerskab: Aabenraa Kommune
 • Supervision af klyngeledelser: Allerød Kommune
 • Evaluering af familiekursus: Amagerbro Helhedsplan
 • Udvikling af bestyrelsen: Dansk Komponist Forening
 • Udvikling af samarbejde i chefgruppe: Esbjerg Kommune
 • Supervision af unge: Fritidsakademiet
 • Kommunikation, borgerservice, samarbejde og konflikter: Herlev Kommune
 • Moderator ved borgermøde: Høje-Taastrup Kommune
 • Samarbejde ml. læger og sygeplejersker: Kolding Sygehus
 • Forløb om samarbejde mellem indskoling og fritidsordning: Københavns Kommune
 • Ungeagenter i Beskæftigelse og Integrationsforvaltningen: Københavns Kommune
 • Ledelsessupervision: Roskilde Kommune
 • Kommunikation og samarbejde: Sygehus Lillebælt
PF_Ikon_NEGATIV_05

ROBUSTE FÆLLESSKABER

Vi tror på, at fællesskabet ALTID skal stå stærkere end det enkelte menneske, fordi et stærkt fællesskab giver den enkelte mod og styrke. Det er altså ikke den enkelte,  men fællesskabet, der skal gøres robust.

PF_Ikon_NEGATIV_04

PUBLIC FUNK METODEN

Vi har et særligt øre for menneskers fortællinger og potentialer. Vi benytter dialoger, interviews og faglige forløb til at udvikle de vigtige fortællinger og den praksis, der styrker fællesskabet om kerneopgaven.

PF_Ikon_NEGATIV_03

FÆLLESSKABENDE FÆRDIGHEDER

Vi tror på, at en individuelle og adskillende praksis danner grobund for stress, angst og ensomhed. Det kan vi dæmme op for ved at dyrke vores fællesskabende færdigheder. Vi bliver belønnet med bedre  samarbejde på tværs af fag, folk og områder.

PF_Ikon_NEGATAIV_12

LÆRINGSRUM OG RESULTATER

Vi træner, underviser og coacher ledere og medarbejdere i fællesskabende færdigheder. Resultatet er samarbejde på tværs, højere kvalitet i opgaverne og god trivsel i arbejds- og ledelsesfællesskabet