+45 72 300 210   mail@publicfunk.dk

Samtaler og supervision

Vores konsulenter er erfarene supervisorer og gennemfører hver uge coaching, sparring og supervision til medarbejdere og ledere i en lang række organisationer.

Samtaler og supervision hos Public Funk er et struktureret og fortroligt rum for refleksion og problemløsning. Supervisionen tager altid sit udgangspunkt i aktuelle og konkrete behov og problemstillinger. Derudover har samtalerne altid et læringsperspektiv for at sikre omsætning til praksis og styrkelse af deltageren.

Vi kan hjælpe med

 • Supervision og coaching til teams og faggrupper
 • Supervision og sparring for chefer og ledere
 • Stressforebyggelse og -håndtering
 • Sagssupervision
 • Samarbejdsproblemer
 • Afklaring, overblik og løsning
 • Lærings- og supervisionsforløb
 • Refleksion og udvikling

Referencer

 • Ledersupervision, Københavns Kommune
 • Supervision og udvikling af faggruppe, Hvidovre Kommune
 • Teamsupervision, Urbanplanenshelhedsplan
 • Teamsupervision, Ishøjgård
 • Supervision til klyngeledere, Allerød Kommune
 • Ledersupervision, Slagelse Kommune
 • Coaching af chefgruppe, Sygehus Lillbælt
 • Teamsupervision, Høje Gladsaxe Helhedsplan
 • Teamsupervision, Boligforeningen AAB
 • Ledersupervision, Glostrup Kommune
 • Supervision af medarbejdere, Roskilde Festival
 • Ledersupervision, Komponistforeningerne
PF_Ikon_NEGATIV_05

ROBUSTE FÆLLESSKABER

Vi tror på, at fællesskabet ALTID skal stå stærkere end det enkelte menneske, fordi et stærkt fællesskab giver den enkelte mod og styrke. Det er altså ikke den enkelte,  men fællesskabet, der skal gøres robust.

PF_Ikon_NEGATIV_04

PUBLIC FUNK METODEN

Vi har et særligt øre for menneskers fortællinger og potentialer. Vi benytter dialoger, interviews og faglige forløb til at udvikle de vigtige fortællinger og den praksis, der styrker fællesskabet om kerneopgaven.

PF_Ikon_NEGATIV_03

FÆLLESSKABENDE FÆRDIGHEDER

Vi tror på, at en individuelle og adskillende praksis danner grobund for stress, angst og ensomhed. Det kan vi dæmme op for ved at dyrke vores fællesskabende færdigheder. Vi bliver belønnet med bedre  samarbejde på tværs af fag, folk og områder.

PF_Ikon_NEGATAIV_12

LÆRINGSRUM OG RESULTATER

Vi træner, underviser og coacher ledere og medarbejdere i fællesskabende færdigheder. Resultatet er samarbejde på tværs, højere kvalitet i opgaverne og god trivsel i arbejds- og ledelsesfællesskabet